Częste zmiany pracy: czy to się opłaca?

Częste zmiany pracy: czy to się opłaca?

Obecnie żyjemy w czasach, w których dynamiczna rotacja pracowników jest zjawiskiem normalnym. Nikt nie musi już godzić się niewolniczo na warunki stawiane przez pracodawcę. Czy jednak częste zmienianie pracy jest opłacalne?

Motywacją do zmiany pracy jest najczęściej chęć pomnożenia zarobków. Na jednym z prestiżowych portali dotyczących rynku pracy opublikowano dość niedawno artykuł dowodzący jakoby korzyści finansowych wynikających z częstej zmiany pracy. Opierając swoje twierdzenia na analizie danych statystycznych, autor stawiał tezę, że zmiana pracy średnio co 2 lata jest opłacalna z finansowego punktu widzenia. Podobno osoby, które zmieniały pracę częściej, mogły liczyć na większe podwyżki niż te, które jej nie zmieniały. Czy odpowiada to rzeczywistemu stanowi rzeczy?

 

Liczby, liczby, liczby...

Na podstawie danych szacunkowych autor wspomnianego artykułu postawił tezę, że pracownik niezmieniający pracy otrzymuje przeciętnie podwyżkę w wysokości 3% swojego comiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast ten, który zmieniałby pracę co 2 lata, mógłby liczyć na podwyżkę w wysokości 10-20%. Różnica liczbowa jest więc znaczna. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko teoria – w życiu zdarzają się różne sytuacje, które niekoniecznie ją potwierdzą.

Inne badania wskazują, że częste zmiany pracy przyczyniają się do mniejszych zarobków. Respondenci, które zmieniali pracę średnio co 2 lata, zarabiali mniej niż ci, którzy zmieniali ją co 5-6 lat, oraz ci, którzy przez dłuższy okres pracowali w jednej firmie.

 

Jak osoby często zmieniające pracę postrzegane są przez pracodawców?

Pracodawcy raczej niechętnym okiem patrzą na kandydatów, którzy często zmieniają miejsce pracy. W końcu jest bardzo prawdopodobne, że taka osoba w niedługim czasie przeniesie się gdzieś indziej po raz kolejny, obarczając pracodawcę problemami związanymi z szukaniem i zatrudnieniem nowego pracownika. Warto też pamiętać o tym, że jeśli uda się kandydatowi wynegocjować wysokie wynagrodzenie na rozmowie kwalifikacyjnej, w przyszłości może być trudno o podwyżkę. Nie należy też raczej oczekiwać bonusów w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy.

 

Podsumowując, częste zmiany pracy nie są najlepszym pomysłem. Pogoń za większymi zarobkami może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Decyzję o zmianie pracy najlepiej podejmować jedynie w sytuacjach, które rzeczywiście domagają się takiego kroku.

 

Komentarze