Czym jest program Erasmus?

Czym jest program Erasmus?

Wyjazd na zagraniczne studia, staż lub wolontariat to dla większości studentów niesłychanie atrakcyjna możliwość dająca szansę rozwoju osobistego i zawodowego, doskonalenia języka i zdobywania nowych doświadczeń.

Od wielu lat największym zainteresowaniem cieszy się program Erasmus realizowany w ramach Lifelong Learning Programme, funkcjonujący w latach 2007- 2013, zaś obecnie zastąpiony programem Erasmus+. Każdego roku przyciąga tysiące studentów pragnących wyjechać dla odbycia studiów czy na praktykę do jednego z krajów Unii Europejskiej lub państw takich jak Islandia, Norwegia, Liechtenstein czy Turcja. Oprócz wspomnianych możliwości, Erasmus+ obejmuje również wolontariat, pracę z młodzieżą, edukację dorosłych. Program oferuje wsparcie finansowe dla wszelkich przedsięwzięć w szeroko rozumianym obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, co w praktyce oznacza finansowanie wyjazdów zagranicznych dla uczniów, studentów i kadry pedagogicznej w celu rozwijania umiejętności, mobilności oraz wzmocnienia szans na rynku pracy.

Erasmus daje możliwość wyjazdu na studia, praktykę lub staż wszystkim osobom uczęszczającym na studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie lub doktoranckie oraz absolwentom w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów. Warunkiem uczestnictwa w programie jest nauka na uczelni, która bierze udział w programie i posiada stosowne umowy międzyinstytucjonalne. Z tych właśnie względów aplikacje składane są przez studentów w macierzystej uczelni. Erasmus to niezwykła szansa, z której można skorzystać tylko raz. To możliwość zdobycia cennych doświadczeń, doskonalenia języka, rozwijania mobilności życiowej i zawodowej, a także większe szanse na atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę.

Komentarze