Jak być systematycznym?

Jak być systematycznym?

Systematyczność jest kluczowa w realizacji każdego długofalowego przedsięwzięcia, niezależnie od tego, czy będzie to nauka, doskonalenie gry na gitarze czy szlifowanie warsztatu dziennikarskiego. Jak ją w sobie wyrobić?

Nie sposób osiągnąć biegłości w jakiejkolwiek dziedzinie bez systematycznej pracy. Pouczają nas o tym przykłady wybitnych uczonych, artystów i pisarzy, a także ludzi z naszego codziennego otoczenia, którzy dzięki regularnemu wysiłkowi zdołali osiągnąć sukces. Systematyczność jest czymś niesłychanie ważnym zwłaszcza na studiach: sukcesywne i rozłożone w czasie przyswajanie materiału dydaktycznego przynosi lepsze efekty niż gorączkowe wkuwanie wszystkiego w ostatniej chwili.

 

Jak to jest z tą systematycznością?

Mimo że powszechnie uważa się systematyczność za cechę wybitnie pożądaną (u pracowników, studentów, uczniów), to jednak w dzisiejszych czasach cierpimy na jej deficyt. Jesteśmy przyzwyczajeni do natychmiastowych efektów: przy użyciu telefonu możemy w każdej chwili skontaktować się z oddalonym o setki kilometrów znajomym, zamówić jedzenie do domu, kupić bilet, obejrzeć odległe zakątki świata, zwiedzać wirtualnie muzea i galerie... Przemieszczamy się szybkimi środkami transportu, które w krótkim czasie przewożą nas z jednego miejsca do drugiego. Skomplikowane i wymagające wysiłku czynności wykonują za nas maszyny – i robią to lepiej i szybciej niż my. Odległość czasowa między podjęciem decyzji a realizacją celu coraz bardziej się skraca. Coraz częściej idziemy na łatwiznę, ponieważ wysiłek kojarzy nam się z czymś przykrym.

 

Jak sobie pomóc?

Powiedzieliśmy już, że systematyczność jest cnotą, którą warto w sobie kształtować. Nasuwa się tylko pytanie: jak? Należy przede wszystkim uświadomić sobie wszystkie korzyści płynące z zaplanowanego działania i odpowiedniego zarządzania czasem. Pomyśl o efektach, które możesz osiągnąć dzięki systematycznej pracy. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na wyższych ocenach, lepszym stanowisku w pracy czy smuklejszej figurze – osiągniesz te cele tylko dzięki systematyczności. Istotne jest, byś wyrobił w sobie nawyk zajmowania się o określonych porach czymś, co ma Ci przynieść spodziewane korzyści. Działanie powtarzane regularnie stawia coraz mniejszy opór i staje się łatwiejsze. Zanim czynność, której się poświęcasz, nie stanie się Twoją drugą naturą, możesz wspomagać się np. plannerem, w którym wyznaczysz dokładnie dni i pory przeznaczone np. na naukę.

 

Dzięki konsekwentnemu wysiłkowi z całą pewnością zauważysz prędzej czy później korzystne zmiany w zakresie własnych umiejętności. Najlepiej jeśli motywować Cię będzie nie tyle chęć odniesienia sukcesu, co satysfakcja płynąca z wykonywanej czynności. Dobrym sposobem jest też nagradzanie siebie za systematyczną pracę różnymi zewnętrznymi przyjemnościami.

 

Komentarze