Jak zorganizować event w miejscu publicznym?

Jak zorganizować event w miejscu publicznym?

Organizacja eventu w przestrzeni publicznej nastręcza wielu trudności, które jednak przy odrobinie wysiłku i chęci można przezwyciężyć. Przyjrzyjmy się z bliska poszczególnym etapom przygotowań.

Przestrzeń publiczna w myśl definicji jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich, ale jeśli tylko zechcielibyśmy wykorzystać nawet niewielki jej skrawek do zorganizowania jakiegoś szerzej zakrojonego przedsięwzięcia, natrafimy na szereg trudności związanych ze złożoną procedurą administracyjną. Trzeba się też liczyć z nieuniknionymi kosztami.

 

Czym jest przestrzeń publiczna?

Na samym wstępie powiedzmy sobie dokładnie, czym jest przestrzeń publiczna. To miejsce stanowiące własność publiczną, należące do określonej społeczności. Ustawa definiuje przestrzeń publiczną jako „obszar o szczególnym znaczeniu, służący poprawie jakości życia mieszkańców oraz zaspakajaniu ich potrzeb”. Jest więc zrozumiałe, że tymczasowe zajęcie określonej części przestrzeni publicznej dla celów eventowych musi się wiązać z nakładami finansowymi.

Natomiast wydarzenie w przestrzeni publicznej w myśl ogólnie przyjętej definicji jest to „każde zorganizowane działanie o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym lub religijnym, adresowane do mieszkańców i odbywające się w przestrzeni publicznej”. Za przykład mogą nam posłużyć koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, zawody sportowe, wyprzedaż uliczna, a także różnego rodzaju imprezy.

 

Jak wybrać odpowiednie miejsce?

Miejsce powinno być dopasowane do charakteru eventu. Zanim zdecydujesz się na konkretny obszar, odpowiedz sobie na pytanie, do kogo adresowana jest Twoja inicjatywa i czy potencjalnym uczestnikom odpowiadałaby dana lokalizacja. Pamiętaj, że niektóre miejsca mogą mieć odgórnie ustalone przeznaczenie, a co za tym idzie – narzucać pewne ograniczenia związane z ich wykorzystaniem. Jeśli masz wątpliwości, czy na danym terenie można by urządzić imprezę, skontaktuj się w tej sprawie z jego zarządcą.

 

Plan wydarzenia

Cały event powinien przebiegać według ustalonego wcześniej planu. Na etapie przygotowań zadbaj o odpowiedni wystrój, nagłośnienie, scenografię, poczęstunek i inne elementy, które będą miały znaczenie. Być może będziesz musiał/a wynająć aktorów, zespół muzyczny czy specjalistów od wykorzystanego sprzętu. Należy uwzględnić wszystko, co może mieć wpływ na powodzenie przedsięwzięcia.

 

Eventy organizowane w przestrzeni publicznej mają nieco inny charakter, na ogół wymagają też od organizatorów więcej czasu i pracy. Jeśli jednak wszystko jest dopięte na ostatni guzik, mogą być o wiele bardziej fascynujące niż imprezy odbywające się na terenie prywatnym.

 

Komentarze