Jakie wymagania powinna spełniać kandydatka na opiekunkę osoby starszej?

Jakie wymagania powinna spełniać kandydatka na opiekunkę osoby starszej?

Każde zajęcie wiąże się z koniecznością posiadania konkretnych cech i umiejętności. Nie inaczej jest w przypadku sprawowania opieki nad seniorami. Praca ta jest bardziej wymagająca, ponieważ ma charakter całodobowy, a osoby decydujące się na wyjazd nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co je czeka.

Na pracę za granicą w charakterze opiekunki osób starszych decyduje się coraz więcej młodych kobiet. Perspektywa wysokiego zarobku w krótkim czasie jest bardzo kusząca, w związku z czym nie brakuje chętnych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto mieć chociaż wyobrażenie o tym zajęciu, ponieważ wiąże się ono z dużą odpowiedzialnością za drugiego człowieka. 
Przede wszystkim opieka nad seniorami jest pracą całodobową. Chociaż nie wymaga nieodstępowania podpopiecznego na krok, to jednak zobowiązuje do czuwania i bycia w pobliżu w razie potrzeby. Opiekunki zazwyczaj mają czas wolny wieczorami lub popołudniami oraz wolne weekendy od czasu do czasu. Taki system pracy niesie jednak ze sobą pewne ograniczenia, np. ubogie życie towarzyskie. Odpowiednia kandydatka na opiekunkę to zatem osoba o silnym charakterze, niebojąca się wyzwań, a w szczególności samodzielna.

 

Co należy do obowiązków pracownic?

Do głównych obowiązków opiekunek osób starszych należy wsparcie – lub niekiedy wyręczanie – podopiecznych w pracach domowych i pomoc w codziennej pielęgnacji, z którą często osoby w podeszłym wieku miewają problemy. Nie są to czynności wyjątkowo skomplikowane, jednak wymagają sumienności, cierpliwości i zaangażowania. Kobieta, która ma problem z utrzymaniem porządku we własnym domu, prawdopodobnie napotka nie lada trudności.  Ważna jest również chęć niesienia pomocy i empatia. Starsi ludzie stanowią specyficzną grupę, posiadającą własne przyzwyczajenia i typowe zachowania, które nie ulegną już zmianie. Należy spędzić z nimi trochę czasu, by wiedzieć, czy będziemy w stanie zaakceptować wszystkie ich przyzwyczajenia. Między innymi dlatego na tym stanowisku wymagane jest doświadczenie, chociażby w doglądaniu własnego dziadka lub babci.

 

Jakie umiejętności są wymagane? 

Rozważając zarobkowy wyjazd do Niemiec, należy mieć świadomość, że absolutną koniecznością jest znajomość języka obcego. Opiekunki osób starszych są nie tylko gospodyniami domowymi; stanowią także towarzystwo podopiecznych, którzy chętnie wdają się w rozmowy i oczekują od swoich pracownic zaangażowania we własne zainteresowania. Ponadto swobodna możliwość komunikacji jest konieczna do zapewnienia wymaganego poziomu opieki oraz towarzyszenia seniorom podczas wizyt u lekarza. 

 

Co warto wiedzieć przed wyjazdem?

Ważne są nie tylko umiejętności, ale również określone cechy charakteru, bez których wykonywanie konkretnego zawodu jest bardzo kłopotliwe. W opiece nad osobami starszymi z pewnością liczy się odwaga i odporność na rozłąkę z najbliższymi, trwającą od dwóch do trzech miesięcy. Bez tego ta – mimo wszystko – wdzięczna i dająca satysfakcję praca stanie się udręką. Inną kwestią jest poznanie kultury i obyczajów panujących w obcym kraju. Niemcy, podobnie jak Polacy, mają ściśle określone zasady savoir-vivre, które są szczególnie istotne dla osób starszej daty. Przestrzeganie ich przez opiekunkę jest najlepszym sposobem na utrzymywanie poprawnych stosunków z podopiecznym.

Na stronie www.friggawork.pl każda z Pań zainteresowanych wyjazdem do Niemiec w charakterze opiekunki pozna szczegółowe informacje dotyczące tego zawodu oraz aktualne oferty pracy na tym stanowisku.

Komentarze