Na czym polega seminarium licencjackie?

Na czym polega seminarium licencjackie?

Na seminarium studenci przygotowują się do napisania pracy licencjackiej. Zajęcia te prowadzą najczęściej promotorzy, których zadaniem jest udzielenie seminarzystom wszystkich niezbędnych wskazówek i weryfikowanie postępów w pisaniu.

Na niektórych uczelniach seminaria organizuje się dopiero na miesiąc lub dwa przed zakończeniem semestru, na ogół jednak zajęcia te trwają cały semestr. Z reguły to studenci wybierają sobie promotora, ale bywa też tak, że wybór ten jest znacznie ograniczony (np. jeśli tylko jeden wykładowca na uczelni zajmuje się daną dziedziną). Nie zawsze jednak seminarzystą zostaje promotor, choć jest to rzadki przypadek, by seminarium prowadził wykładowca nieponoszący odpowiedzialności za nadzorowanie pracy studentów.

 

Jak wygląda seminarium licencjackie?

Seminarium ma w założeniu pomóc studentom w trudnym zadaniu napisania pracy licencjackiej. Na początkowych zajęciach udziela się studentom praktycznych wskazówek dotyczących pisania i redagowania pracy dyplomowej. Osoba prowadząca, jeśli jest nią promotor, ma obowiązek udzielić studentom pomocy merytorycznej w razie potrzeby, wskazać lektury stanowiące literaturę przedmiotu, zadbać o prawidłową kompozycję pracy, a także o jej językowy kształt. Kolejne zajęcia są już mniej sformalizowane i dopuszczają większą swobodę. Seminarium to doskonała okazja do żywiołowych dyskusji oraz wymiany poglądów. To na seminarium możesz porozmawiać z promotorem o swojej pracy licencjackiej i zasięgnąć porad w interesującym Cię zakresie.

 

Jakie seminarium wybrać?

Studenci na ogół mogą wybierać między kilkoma różnymi seminariami. Przy wyborze należy się kierować przede wszystkim tematem swojej pracy dyplomowej. Wybierz takie zajęcia, dzięki którym zyskasz wgląd w daną tematykę i będziesz mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w pisaniu. Należy pamiętać o tym, że seminarium to jedna z nielicznych okazji do spotkania z promotorem. A wartość takich spotkań trudno przecenić, jeśli promotor rzeczywiście przykłada się do swoich obowiązków. Bez żadnej pomocy z zewnątrz przeciętny student nie jest w stanie napisać pracy, która spełniałaby elementarne wymogi akademickie.

 

Seminarium licencjackie powinno być integralną częścią przygotowań do napisania pracy dyplomowej. Na niektórych uczelniach zajęcia te traktuje się nieco macoszemu, wychodząc z założenia, że ważniejsze są wykłady oraz ćwiczenia przedmiotowe. I choć jest w tym ziarno prawdy, to jednak trudno sobie wyobrazić pisanie pracy bez pomocy, której studentowi może udzielić właśnie promotor.

 

Komentarze