Przyszły polonisto/dziennikarzu: zadbaj o swoje CV!

Przyszły polonisto/dziennikarzu: zadbaj o swoje CV!

Dla zdecydowanej większości pracodawców najważniejszą rubryką w CV jest „Doświadczenie zawodowe”. Im jest ono bogatsze, tym większą mamy szansę na znalezienie zatrudnienia. Ale co zrobić, aby ta rubryka nie świeciła pustkami?

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią studiów. W wielu ośrodkach akademickich traktuje się je jednak jako formalność. Wykładowcy patrzą przez palce na powszechny w środowisku studenckim proceder odbywania praktyk w placówkach w najmniejszym stopniu niezwiązanych z kierunkiem studiów praktykanta. Nie przynosi to korzyści ani studentowi (choć może mu się tymczasowo wydawać, że jest inaczej), ani jego przyszłemu pracodawcy. Nie warto iść na łatwiznę, trud poniesiony w zdobywaniu doświadczenia zawodowego zaprocentuje w przyszłości widocznymi efektami.

Jeśli stoi przed tobą perspektywa odbycia praktyk studenckich i rozglądasz się za odpowiednim ku temu miejscem, w pierwszej kolejności weź pod uwagę redakcje gazet i czasopism oraz wydawnictwa. Warto zajrzeć osobiście do wybranych placówek, a nie zdawać się bez reszty na ogłoszenia zamieszczane w internecie. Je powinniśmy wziąć pod uwagę w drugiej kolejności, kiedy już nasza wędrówka po rozsianych po okolicy redakcjach i wydawnictwach okaże się płonna. Studentami polonistyki oraz dziennikarstwa zainteresowane są nie tylko redakcje czasopism, ale również agencje reklamowe, agencje SEO czy firmy zajmujące się prowadzeniem poczytnych portali internetowych. Oferowane przez nie krótkoterminowe praktyki zawodowe są doskonałą okazją do tego, aby nabrać doświadczenia w charakterze redaktora. Przed odbyciem takich praktyk warto zaznajomić się ze specyfiką tekstów, które przyjdzie nam pisać – inaczej bowiem wygląda pisanie artykułów sponsorowanych (o specyfice tekstów pisanych na potrzeby content marketingu poczytasz m.in. na stronie systemu VortalCloud), a inaczej artykułów specjalistycznych dla danej tematyki.

 

Staż po studiach

Inną możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego, nieporównanie korzystniejszą, jest odbycie stażu. Staż może być płatny lub nie. Większość stażystów otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za wywiązywanie się ze swoich obowiązków, nie jest to jednak regułą. Warto pamiętać, że pierwszorzędnym celem każdego stażysty jest wypełnienie luk w swoim CV. Już samo pomyślne ukończenie stażu stanowi swego rodzaju nagrodę. O ile stażysta stanie na wysokości powierzonych mu zadań, może liczyć na zawarcie umowy o pracę z przedsiębiorstwem, w którym odbywał staż.

Okres stażu waha się między 3 a 12 miesiącami. W poszukiwaniu zatrudnienia należy udać się bądź do Urzędu Pracy, który pośredniczy między kandydatami na stanowisko stażysty a pracodawcami, bądź bezpośrednio do konkretnego pracodawcy. Przebieg stażu oraz jego charakter jest zawsze zależny od rodzaju działalności konkretnego przedsiębiorstwa – inaczej wygląda praca w redakcji, inaczej w wydawnictwie, jeszcze inaczej w agencji administrującej portalem internetowym. Dlatego warto zastanowić się, jakiego rodzaju praca najbardziej odpowiada naszym predyspozycjom i umiejętnościom, zanim skierujemy dokądkolwiek kroki.

Komentarze