Ranking najlepszych uczelni w Polsce

Ranking najlepszych uczelni w Polsce

Spośród 193 szkół wyższych w Polsce po raz piętnasty wybrano najlepsze. Która z uczelni akademickich osiągnęła najlepszy wynik? Sprawdzamy!

W plebiscycie wzięto pod uwagę kilka kryteriów oceny: warunki kształcenia, innowacje, otwartość międzynarodową, efektywność i potencjał naukowy. Najwyższe noty we wszystkich kategoriach zyskał Uniwersytet Warszawski, a w czołówce znalazły się jeszcze: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnie były oceniane przez reprezentatywną grupę pracodawców oraz kadrę profesorów „belwederskich” wraz z doktorami, habilitowanymi w ostatnich trzech latach.

Na kryterium innowacyjności złożyła się liczba patentów i praw ochronnych, udzielonych zatrudnionym doktorom i profesorom. Ważna była również ilość skutecznie pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Potencjał naukowy uczelni biorących udział w plebiscycie wskazywany był poprzez liczbę wysoko kwalifikowanej kadry w odniesieniu do całkowitej liczby nauczycieli akademickich. Pod uwagę brana była także liczba studentów z zagranicy, studiujących co najmniej jeden semestr w ramach wymiany wielokulturowej Erasmus.

Do tej pory laur zwycięzcy co rok przypadał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W bieżącym rankingu uczelnia krakowska zyskała najwyższe noty w kategoriach: największy potencjał naukowy i efektywność. W ogólnym podsumowaniu zwyciężył jednak Uniwersytet Warszawski, wcześniej zajmujący drugie miejsce w rankingu „Perspektyw”. Wśród placówek prywatnych obyło się bez niespodzianek: podobnie jak w latach ubiegłych, zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Najlepszą uczelnią o profilu technicznym została Politechnika Warszawska, zajmując 5 miejsce w ogólnym rankingu.

Komentarze