Studia ekonomiczne – czy warto wybierać ten kierunek?

Studia ekonomiczne – czy warto wybierać ten kierunek?

Wybór studiów, to bardzo trudna decyzja. Absolwenci szkoły średniej starają się wybrać kierunek, który zapewni im przede wszystkim stabilną przyszłość i pracę, dlatego wielu z nich wybiera ekonomię. Czy studia ekonomiczne są przyszłościowe?

Ekonomia zajmuje 7 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych kierunków.  Po jej ukończeniu, można pracować w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych czy też jako księgowy w dużych firmach.  Są to więc studia o bardzo szerokim zakresie, które oferują także wiele specjalizacji. Specjalizować się można w analizie gospodarczej, finansach, rachunkowości czy gospodarowaniu nieruchomościami.

Osoby, które nie czują się dobrze w przedmiotach ścisłych, nie powinny  rozważać wyboru tego kierunku, ponieważ  podstawowymi przedmiotami na ekonomii, bez względu na wybraną specjalizację, są statystyka, matematyka i ekonomia.

Uważa się, że ekonomia należy do jednego z najtrudniejszych kierunków, ale daje bardzo dobre perspektywy.  Perspektywiczny jest także zawód księgowego. Choć jest on zawodem odpowiedzialnym i wymagającym wiedzy z różnych dziedzin, jest też bardzo dobrze płatny – zarobki wynoszą ok. 4 000 zł miesięcznie.  Jednak stanowisko, do którego warto dążyć w tym zawodzie, to główna księgowa. Jest to osoba, która zarządza finansami, księgowością i administracją, a także kieruje pracownikami. Musi jednak biegle znać przepisy finansowo-podatkowe, celne i dewizowe, a także najnowsze programy, jak choćby program do faktur bez vat. Główna księgowa, zwłaszcza w dużych firmach, zarabia nawet do 15 000 zł miesięcznie. Jednak aby objąć te posadę, trzeba mieć bogate doświadczenie zawodowe i dużą wiedzę, która na pewno zostanie sprawdzona na rozmowie kwalifikacyjnej.

Absolwenci ekonomii, poszukując pracy,  powinni skupić się na dużych przedsiębiorstwach z zagranicznym kapitałem – pracownicy w tych firmach otrzymują o 55% wyższe wynagrodzenie niż pracownicy polskich firm. Więcej będzie zarobić będzie można także w dużych, rozwijających się miastach, takich jak chociażby Warszawa czy Wrocław.

 

Komentarze