Tłumaczenie dokumentów ukraińskich na polski

Tłumaczenie dokumentów ukraińskich na polski

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej miała na celu przyciągnięcie na polskie uczelnie jak największej liczby zagranicznych studentów.

Jednak oni i bez tego chętnie przyjeżdżają studiować w Polsce - w roku akademickim 2016/2017 na polskich uczelniach zdobywało wiedzę nieco ponad 65 tysięcy obcokrajowców. Niemały ich odsetek stanowią Ukraińcy. Jakimi dokumentami powinien posługiwać się student z Ukrainy, by móc pobierać nauki w Polsce?

 

Wykaz dokumentów

Aby móc podjąć w Polsce studia na uczelni wyższej, kandydat z Ukrainy powinien posiadać następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,

  • dokument tożsamości - paszport,

  • decyzję o uznaniu świadectwa zagranicznego,

  • legalizację i apostille zagranicznych dyplomów i świadectw - świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeśli kandydat planuje zapisać się na studia licencjackie) lub studiów (jeśli kandydat zapisuje się na studia magisterskie). Legalizacji i apostilli nie wymaga jedynie dyplom matury międzynarodowej oraz matury europejskiej,

  • tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, które wydane zostały w języku obcym - opatrzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego,

  • dowód posiadania polisy ubezpieczeniowej na czas nauki w Polsce,

  • dowód opłaty rekrutacyjnej i opłaty czesnego, jeśli takowe obowiązuje.

 

Tłumaczenia dokumentów z ukraińskiego na polski

Każdy z dokumentów obowiązujących przy składaniu podania na studia wymaga tłumaczenia, jeśli został wydany w języku innym niż polski. Ukraiński student powinien obowiązku tego skrupulatnie dopełnić. Tłumaczenia z ukraińskiego wymaga więc m.in. apostille, ponieważ ów dokument wydany zostaje w miejscu, w którym kandydat ukończył szkołę średnią lub studia I stopnia. Jednak dokumentów urzędowych nie może przetłumaczyć zwykły tłumacz ukraiński. Aby dokonać tłumaczenia zgodnie z obowiązującym prawem, kandydat musi skorzystać z usług tłumacza przysięgłego - w tym przypadku będzie to tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.

Dla studentów z Ukrainy polskie uczelnie pozostają otwarte, oferując różnego rodzaje stypendia i programy pomocy. Pomoc ta dotyczy także skompletowania niezbędnych dokumentów - wszelkich informacji udzielają dziekanaty.

Komentarze