Komunikacja międzykulturowa – perspektywiczne studia dla ambitnych 

Komunikacja międzykulturowa – perspektywiczne studia dla ambitnych 

Relacje w społeczeństwie są stale pogłębiane. W czasach swobodnego podróżowania i globalizacji do firm trafiają pracownicy, którzy wspólnie tworzą międzynarodowe środowisko. Jak odnaleźć się w takim gronie i przygotować się do nadchodzących wyzwań zawodowych? Studia na kierunku komunikacja międzykulturowa w biznesie to decyzja, która zapewni doskonały kontakt w zawodowym otoczeniu.

Skuteczna praca w zespole

Nie jest tajemnicą, że efektywna praca zespołowa przekłada się na sukces całej jednostki. Niestety, w wielu przypadkach znajomość języka bywa poważnym ograniczeniem. Skuteczne pokonanie barier jest możliwe dzięki studiowaniu na kierunku komunikacja międzykulturowa studia. To innowacyjna oferta Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, dzięki której można rozwinąć i poszerzyć kompetencje miękkie, a także zdobyć praktyczne umiejętności na jednej z partnerskich uczelni we Włoszech lub Portugalii.

Naturalna komunikacja

Pomimo doskonałej znajomości języka obcego nadal wiele osób odczuwa lęk przed swobodną komunikacją. Studia na dedykowanym kierunku pomogą przezwyciężyć językowe bariery i stać się zaangażowanym członkiem zawodowej jednostki. Komunikacja międzykulturowa studia to kierunek, w którym kładzie się nacisk na swobodny przekaz informacji wśród osób dowolnej nacji. Kształcenie językowe obfituje w specjalistyczne kursy, które przygotują do mocnego startu w zawodzie w wielokulturowym środowisku. Komunikacja w biznesie, negocjacje międzykulturowe – dzięki zaawansowanej znajomości języka angielskiego będą one możliwe w naturalnej formie.

Sprostać wyzwaniom współczesnego świata

Komunikacja międzykulturowa studia to kierunek dedykowany osobom otwartym, ciekawym świata, lubiącym analizować zjawiska wynikające z pracy w wielokulturowym środowisku. Program studiów realizowany jest przez wykwalifikowaną kadrę, która wdraża przedmioty mające na celu sprostać ówczesnym wyzwaniom zawodowym.

W toku nauczania studenci zostaną wprowadzeni w zagadnienia związane z głównymi formami komunikacji w biznesie i poznają zasady prowadzenia spotkań biznesowych oraz przygotowywania i wygłaszania prezentacji. Wrażliwość na relacje z członkami różnych grup kulturowych wzmocnią warsztaty antydyskryminacyjne. W programie znajdą się także zajęcia poświęcone mechanizmom rynkowym oraz wprowadzenie do makro- i mikroekonomii. Słuchacze posiądą wiedzę z zakresu podstaw prawa, poznają złożoność różnic międzykulturowych i zgłębią techniki przeprowadzania skutecznych negocjacji.

Praca dla absolwentów

Komunikacja międzykulturowa studia – czy warto się na nie zdecydować? Kierunek powstał bazując na ówczesnym zapotrzebowaniu stref zawodowych w zróżnicowanym środowisku. Absolwenci pożądani są w firmach i organizacjach międzynarodowych jako specjaliści z dziedziny języka biznesu, eksperci ds. handlu zagranicznego i na stanowiskach menadżerskich. Zawodową pozycję można umacniać na stanowiskach oferowanych przez ministerstwa o agencje rządowe, w międzynarodowych instytucjach oraz w biurach spraw zagranicznych.