Obawy studentów związane z sytuacją na świecie

Obawy studentów związane z sytuacją na świecie

Jak pokazują badania naukowe, coraz więcej studentów z pokolenia Z obawia się o swoją przyszłość zawodową. Jak się okazuje, studenci z tego pokolenia dopiero wkraczają na rynek pracy. Według badań aż 86% z nich obawia się tego, jakim miejscem będzie świat w przyszłości.

Studencki raport

W badaniach wzięło 500 osób. Wnioski opublikowano w raporcie, który nosi nazwę JustStart/Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość i wizje przyszłość pokolenia Z. Jak pokazują badania, że studenci poszukujący pracy będą zwracać uwagę w głównej mierze na wynagrodzenia, a kolejnym czynnikiem będą dla nich wartości, którymi kieruje się dana jednostka. 1/4 studentów oznajmiła, że ważne dla nich będzie także przy wyborze pracy to, czy dana firma ma plan ograniczający CO2. W badaniach pokazano także, że studenci nie zaakceptują w pracy dyskryminacji, mobingu, nierównego traktowania pracowników oraz niesprawiedliwości.

Co jeszcze pokazały badania?

Badania zobrazowały także, że przyszli pracownicy coraz większą uwagę przykładają do równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Jednocześnie martwi fakt, że coraz więcej młodych osób zastanawia się jakim miejscem będzie świat w przyszłości. Martwi ich również kiepska sytuacja ekonomiczna. Jak pokazała pandemia, niestety młodzi ludzie nie są odporni na stres. Jak podkreślają autorzy raportu pokolenie Z w zderzeniu z wyzwaniem życia codziennego, przebodźcowaniem i nadmiarem treści, mają mniejszą zdolność do radzenia sobie ze stresem życia rodzinnego.

Co Wy sądzicie na test tych badań?