Pedagogika – rozwój i satysfakcja

Pedagogika – rozwój i satysfakcja

Może się wydawać, że studia pedagogiczne to oferta skierowana do osób zorientowanych na pracę z dziećmi i młodzieżą. Jednak współczesne specjalności studiów otwierają również drogę dla doradców zawodowych i personalnych czy trenerów kreatywności. Punktem łączącym studentów pedagogiki – niezależnie od stopnia lub specjalności – jest wysoka wrażliwość i łatwość nawiązywania kontaktów.

Studia pedagogiczne – wymagania

Pedagogika od lat cieszy się dużą popularnością. Na tym kierunku przeplata się wiedza z zakresu kilku dziedzin nauki: psychologii, socjologii, prawa i medycyny. Jeśli cechuje Cię empatia, poczucie misji, chęć pomagania i gotowość do poświęceń – studia na tym kierunku mogą być dla Ciebie idealną drogą. By aplikować na pedagogikę, na maturze, poza przedmiotami obowiązkowymi, postaw na historię, geografię czy wiedzę o społeczeństwie. Biologia lub historia sztuki też mogą być uwzględnione w procesie rekrutacji. Zasady naboru kandydatów na studia są określone na stronach internetowych uczelni, warto zapoznać się z nimi wcześniej.

Wybór uczelni

Studia na kierunku pedagogika prowadzą uczelnie publiczne i prywatne, oferujące również studia w formule on-line, co może być doskonałą opcją nie tylko dla osób mieszkających z dala od miast akademickich, ale także dla studentów czynnych zawodowo czy młodych rodziców. Analizując oferty uczelni, warto porównać je pod kątem programu nauczania, infrastruktury oraz opinii studentów i absolwentów. Należy sprawdzić, czy szkoła, którą wybieramy, da nam przepustkę do atrakcyjnej pracy lub przygotuje do założenia własnej firmy. Stawiając na doświadczenie, zwiększasz swoje szanse. Polski Uniwersytet Wirtualny (działający w strukturze AHE w Łodzi) jest pionierem zdalnego nauczania w Polsce – kształci studentów w formule e-learningowej od 2002 r. Kierunek pedagogika możecie znaleźć pod adresem: https://www.puw.pl/pl/studia-online/pedagogika-licencjackie.

Zanim ostatecznie wybierzemy uczelnię, należy odpowiedzieć na pytanie: jakie studia z pedagogiki wybrać? Możesz postawić na studia I stopnia i później kontynuować naukę, podejmując studia II stopnia, albo od razu pójść na jednolite studia magisterskie.

Pedagogika studia – czy warto

Zawód ten jest kojarzony przede wszystkim z pomocą dzieciom i młodzieży, mierzącymi się z różnego rodzaju problemami. Faktycznie, jest to jeden z obszarów pracy pedagogów szczególnie ważny w rzeczywistości, jaką pozostawiła po sobie pandemia i związana z nią izolacja. Narastająca liczba problemów wśród młodzieży, nierzadko kończących się próbą odebrania sobie życia, wymaga adaptacji kadry pedagogicznej, należytego przygotowania w celu sprostania nowym wyzwaniom. Nie bez znaczenia jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia oraz uzyskanie rzetelnych umiejętności praktycznych. Jednak praca pedagoga nie obejmuje jedynie tematyki problemów młodzieży, to również doradztwo pomagające wybrać właściwą drogę edukacji, podjąć działania zgodne z zainteresowaniami i umiejętnościami tak, by wkraczający w kolejne etapy życia młody człowiek miał pełną świadomość podjętych decyzji i wpływu na swoją przyszłość. Poza obszarami placówek edukacyjnych pedagogowie są niezbędnym elementem w takich instytucjach, jak ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze oraz we wszystkich miejscach, gdzie wymagana jest umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą w sposób pozwalający na oddziaływanie wychowawcze i korekcyjne. Oczywiście, pedagogika to nie tylko praca z osobami nieletnimi. Rozwój technologii, zmieniający się dynamicznie rynek pracy oraz zwiększanie dojrzałości organizacji tworzą zupełnie nowe obszary do działania w zawodzie pedagoga. Jednym z elementów, które uległy znacznemu przekształceniu, jest doradztwo zawodowe, niegdyś postrzegane jako pomoc w wyborze właściwej ścieżki kariery. Aktualnie skupia się ono na pracy z pogranicza mentoringu i coachingu, skutkującej efektywniejszym wsparciem pracownika, jego wyraźniejszym rozwojem, a co za tym idzie – lepszym dopasowaniem do dynamicznie zmieniającego się biznesu i wymagań pracodawców. Pedagogowie specjalizujący się w coachingu i mentoringu znajdują zatrudnienie w firmach na rozmaitych stanowiskach w działach HR i rekrutacji. Równie często mają możliwość pracy w firmach konsultingowych lub instytucjach szkoleniowych, przewodząc procesowi rozwoju całych grup zawodowych w obrębie organizacji bądź też udzielając indywidualnego wsparcia poszczególnym pracownikom.

Jeśli pociąga Cię praca z ludźmi i jesteś ukierunkowany na rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych, studia na kierunku pedagogika będą dla Ciebie nie tylko szansą na pracę w skrojonym według Twoich oczekiwań środowisku, ale również okazją, by obcować z inspirującymi ludźmi i wciąż podnosić swoje kompetencje.