Nowy kierunek, na który warto zwrócić uwagę

Nowy kierunek, na który warto zwrócić uwagę

Obecnie występuje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów, którzy połączą myślenie ekologiczne i ekonomiczne. Głównie dotyczy to miast, z uwzględnieniem na wiele usług ekosystemowych świadczonych przez różnorodne elementy zielni miejskiej. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie powstał nowy kierunek – Ogrodnictwo Miejski i Arborystyka. 

Co to jest za kierunek?

Sam kierunek łączy w sobie zakres takich specjalizacji jak ochrona środowiska miejskiego, arborystyki, funkcjonowania społeczności miejskich oraz zagospodarowania przestrzeni. Ukończenie tego kierunku pozwala na zdobycie wykształcenia z zakresu zarządzania obiektami zieleni miejskiej, zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Studenci tego kierunku mają także zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, tworzenia firmy oraz doradztwa zawodowego.

Dla kogo jest ten kierunek?

Sam kierunek powstał z myślą o osobach, które myślą o karierze w takich miejscach jak: jednostki administracji rządowej i samorządowej. Głównie takich, które odpowiadają za planowanie przestrzenne opracowywanie i realizację projektów zagospodarowania miejskich terenów zieleni. Po skończonych studiach można znaleźć pracę w instytucjach samorządu regionalnego, przede wszystkim w działach związanych z ochroną środowiska, rewitalizacją, polityką społeczną, inwestycjami gospodarczymi. Ale nie tylko, również w firmach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska; pracowniach projektowania urbanistycznego oraz w  firmach konsultingowych.