Ubezpieczenie zdrowotne — wszystko na ten temat

Ubezpieczenie zdrowotne — wszystko na ten temat

Studia to nie tylko nauka, ale także czas wielu nowych obowiązków oraz załatwianie różnych formalności. Ubezpieczenie zdrowotne to jedna z tych spraw, których koniecznie należy dopilnować. Wszystko po to, aby mieć spokojną głowę w przypadku nagłego wypadku czy choroby. Jest kilka możliwości na to, żeby zostać objętym ubezpieczeniem. Sprawdzamy, jakie opcje ma student. 

Uczelnia ubezpieczy studenta

W momencie, gdy student nie został lub nie może być zgłoszony do ubezpieczenia w inny sposób, uczelnia, na której studiuje, może sama zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego. Wiąże się to jednak z pewnymi formalnościami. Zainteresowana osoba musi złożyć wniosek do dziekanatu na swoim wydziale. 

Zgłoszenie przez rodzinę

Najłatwiejszym sposobem na objęcie siebie ubezpieczeniem zdrowotnym, jest zgłoszenie przez członka rodziny. Mogą tego dokonać zarówno rodzice, jak i współmałżonkowie rodziców. Gdyby okazało się, że żadne z nich nie ma prawa do ubezpieczenia, studenta do ukończenia 26. roku życia mogą zgłosić także dziadkowie. 

Praca a student

Studenci bardzo chętnie podejmują różne współprace, aby zdobyć doświadczenie zawodowe i podpisując np. umowę o pracę. Pracodawca zgłasza zatem pracownika (studenta) do ubezpieczenia zdrowotnego, a student nie musi się martwić o opłaty za ewentualnie leczenie. 

O tym nie zapomnij

Istnieje kilka punktów, które są warte omówienia. Ci studenci, którzy mają prawo do renty np. rodzinnej, są ubezpieczeni przez ZUS. Ponadto ograniczenia wiekowego związanego z ukończeniem przez studenta 26. roku życia nie stosuje się w sytuacji, gdy student ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Jest również możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez współmałżonka studenta, jeśli posiada on prawo do ubezpieczenia. Uwagę pracujących studentów powinien zwrócić fakt, że zawierając umowę o pracę na okres wakacyjny, tylko wtedy mają potwierdzone prawo do ubezpieczenia, a następnie muszą pamiętać, by ponownie zostać zgłoszonym.