Association des Etats Generaux des Etudiants de I’Europe

Association des Etats Generaux des Etudiants de I’Europe

AEGEE to organizacja studencka, która liczy sobie największą ilość uczestników. Jak sama nazwa wskazuje powstała w Paryżu i umożliwia wymiany studentów ze wszystkich kierunków, wydziałów oraz środowisk. To ogromna zaleta, gdyż bez względu na kierunek studiów, każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie. Do organizacji należy 13 000 osób pochodzących z 200 miast w Europie.

AEGEE skupia się na wymianach międzykulturowych, dzięki którym można nie tylko zwiedzić inne kraje, ale także poznać kultury oraz obyczaje. Organizacja skupia się na rozwoju osobistym oraz edukacji nieformalnej. Odbywa się to chociażby w formie szkoleń i warsztatów. W ich trakcie ma miejsce uzyskiwanie całkiem nowych umiejętności przywódczych, zyskuje się również dodatkowe cechy związane z komunikacją oraz zarządzaniem.

Z inicjatywy organizacji odbywają się również projekty tematyczne oraz rzecznictwo i polityka. Już na zakończenie warto wspomnieć, że studenci biorą również udział w forach i dyskusjach, które wiążą się z nabyciem nowych wiadomości, umiejętności oraz często z ukształtowaniem ich światopoglądu.

AEGEE posiada bardzo dobrą opinię nie tylko wśród studentów, ale również całego grana pedagogicznego.