European BEST Engineering Competition – co to jest i na czym polega?

European BEST Engineering Competition – co to jest i na czym polega?

Ostatnio coraz więcej w społeczności akademickiej mówi się o European BEST Engineering Competition, czyli EBEC. Jest to nic innego, jak jeden z największych konkursów inżynierskich w Europie. Samo wydarzenia organizuje  Stowarzyszenie Studentów BEST w ponad 30 krajach, w tym właśnie w Polsce. Konkurs skierowany jest dla studentów związanych z kierunków inżynierskich. Kto może brać udział w konkursie? Odpowiadamy!

Kto będzie mógł wziąć udział w konkursach?

W EBEC-u udział brać mogą studenci 5 wiodących uczelni technicznych Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskie, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do konkursu zapisują się grupy, które składają się z czterech osób. Każda z drużyn będzie musiała zmierzyć się w jednej z dwóch kategorii, którymi są : Innovative Design oraz Case Study. Pierwsza z nich ma na celu zaprojektowanie innowacyjnego rozwiązania, natomiast druga polega na znalezieniu i przedstawieniu optymalnego rozwiązania postawionego problemu teoretycznego. Warto dodać, że tematyka tych zadań interdyscyplinarna. Wszystko po to, aby studenci z wielu wydziałów mogli uczestniczyć w konkursie.

Jaki jest cel wydarzenia?

Głównym celem projektu jest umożliwienie studentom wykorzystania zdobytych umiejętności praktycznych. Chodzi także o wykorzystanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas nauki na zajęciach. Aby poradzić sobie z zadaniem, bez problemu wystarczy wiedza, która prezentowana jest na zajęciach. Warto dodać, że drużyna, która zwycięży ma Finał Ogólnopolski, ma szansę pojechać na Finał Europejski do Zagrzebia. Każdy zainteresowany może dowiedzieć się więcej o tym konkursie na swoich wydziałach lub na oficjalnej stronie konkursu.